Foto's toepassingen bloemrijk grasland --

Bloemrijke berm Apeldoorn -- Deze berm is gedeeltelijk ingezaaid en wordt een keer per jaar in de nazomer gemaaid. (Apeldoorn 1997)

 
Paardenbloemen langs een busbaan -- Ook eenvoudige paardenbloemen kunnen tijdelijk de esthetische kwaliteit vergroten. Zulke bermen zouden eventueel met narcissen kunnen worden verrijkt zodat er een krachtig voorjaarsaspect ontstaat. (Arnhem 1991)
 
Bloemrijke berm in Haren -- Deze bloemrijke berm in een woonwijk van haren kent alleen een voorjaarsaspect. De boterbloemen volgen nog. Na de eerste maaibeurt zal de bloei hier aanzienlijk minder zijn. Dit voorjaarsaspect is echter mooi meegenomen. (Haren 1993)
 
Vlinderberm in Soest -- In deze vlinderberm tussen de rijweg en het fietspad ligt het accent op het zomerbeeld. Dat is ook het resultaat van het vlindervriendelijke beheer. Om deze berm voor het publiek beter toegankelijk te maken is een pad uitgemaaid. (Soest 1996)
 
Bloemrijke berm in Zwolle -- Een zomerbeeld van een ingezaaide berm in Zwolle. Geel walstro wijst op een vrij schrale tot matig voedselrijke en vrij droge bodem. (Zwolle 1996)
 
Wijkpark in Deventer -- Om dit ecologisch beheerde park goed toegankelijk te houden, moet het graspad vrijwel wekelijks worden gemaaid. (Deventer 1996)
 
Wijkpark in Utrecht -- Een natuurpark voor de deur met een bloeiaccent in het voorjaar en de vroege zomer. (Utrecht Beatrixpark 1992)