Terug
--handleiding
Keuzentabel beplantingen voor bijen
1. Wilgenvloedbos en struwelen
2. Elzenbroekbossen
3. Berkenbroekbossen
4. Naaldbossen
5. Eiken-beukenbossen op arme grond
Eiken-beukenbos op rijke grond
 
6. Essen-iepenbos
7. Meidoorn-berkenbos
8. Vogelkers-essenbos
9. Goudveil-essenbos
10. Eiken-haagbeukenbos
Struwelen
11. Wilgenbroekstruwelen
12. Doornstruwelen
13. Struwelen met brem en gaspeldoorn
  Literatuur